Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा

बागमती प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2081-03-25 युट्यूव
17 दिन अगाडी
2081-03-24 ट्वीटर
18 दिन अगाडी
2081-03-25 फेसवुक
17 दिन अगाडी
2081-03-24 सामाजिक सञ्चाल
18 दिन अगाडी
2081-03-24 सन्दर्भ सामाग्री
18 दिन अगाडी
2081-03-24 अडियो
18 दिन अगाडी
2081-03-25 फोटो
17 दिन अगाडी
2081-03-24 भिडियो
18 दिन अगाडी
2081-03-24 श्रव्य दृश्य संग्रह
18 दिन अगाडी
2081-03-24 सरकारी मेल प्रणाली
18 दिन अगाडी
2081-03-24 प्रादेशिक विषयगत मन्त्रालय बजेट प्रविष्टि प्रणाली ( PLMBIS)
18 दिन अगाडी
2081-03-24 विद्युतीय हाजिरी प्रणाली
18 दिन अगाडी
2081-03-24 विद्युतीय सेवाहरु
18 दिन अगाडी
2081-03-24 योजना तथा कार्यक्रम
18 दिन अगाडी
2081-03-24 निर्देशिका
18 दिन अगाडी
2081-03-24 मापदण्ड
18 दिन अगाडी
2081-03-24 कार्यविधि
18 दिन अगाडी
2081-03-24 गठन आदेश
18 दिन अगाडी
2081-03-24 नियमावली
18 दिन अगाडी
2081-03-24 ऐन
18 दिन अगाडी
2081-03-24 नीति/रणनीति
18 दिन अगाडी
2081-03-24 नेपालको संविधान
18 दिन अगाडी
2081-03-24 कानून संग्रह
18 दिन अगाडी
2081-03-24 दरबन्दी तेरिज
18 दिन अगाडी
2081-03-25 पदाधिकारी/कर्मचारी विवरण
17 दिन अगाडी
2081-03-24 संगठनात्मक ढाँचा
18 दिन अगाडी
2081-03-24 संगठनात्मक संरचना
18 दिन अगाडी
2081-03-25 कार्यजिम्मेवारी
17 दिन अगाडी
2081-03-24 सोच, लक्ष्य र उद्देश्य
18 दिन अगाडी
2081-03-25 परिचय
17 दिन अगाडी
साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2081-04-06 00:42:52

© सर्वाधिकार सुरक्षित पूर्वाधार विकास कार्यालय, रसुवा